Divize testovacích systémů je zaměřena na vývoj a výrobu automatických a poloautomatických zařízení, strojů a celých testovacích systémů pro použití v průmyslové výrobě.

Takováto zařízení pracují buď zcela samostatně, nebo mohou být integrována do jiných výrobních linek. Nabízíme měření všech běžných elektrických i neelektrických veličin (napětí, proud, odpor, kapacita, indukčnost, rozměry, teplota, tlak, poloha, síla, otáčky, moment atd.), měření a vyhodnocení přechodových dějů, implementaci kamerových systémů (vyvíjených skupinou zpracování obrazu), implementace či kontroly protokolů na běžných sběrnicích (CAN, LIN, ETHERNET aj.), fotometrická měření a další druhy kontrol a testů dle požadavků zákazníka.

Samozřejmostí je archivace naměřených hodnot, případně jejich další zpracování a komunikace s nadřízenými systémy řízení výroby. Nabízíme též vývoj a výrobu jednoúčelových strojů a zařízení.