Skupina se zabývá vývojem systémů počítačového vidění (zpracování obrazu), zejména se zaměřením na kontrolu výrobků či procesů v průmyslové výrobě. Jako příklad lze uvést následující úlohy:

  • Čtení čárových a matrix kódů na výrobcích
  • Kontrola kompletnosti výrobků
  • Měření rozměrů nebo porovnávání tvaru ve 2D scéně
  • Rozpoznávání a kontrola textu
  • Určení polohy nebo tvaru objektu ve 2D scéně
  • Určení polohy nebo tvaru objetku ve 3D scéně
  • Kontrola povrchu nebo potisku výrobku
  • Kontrola barev výrobku

Skupina se nezaměřuje jen na vlastní vyhodnocení pořízeného obrazu, nýbrž se snaží o komplexní přístup. Zaměřujeme se na optimální konfiguraci scény, vytvoření co nejlepších podmínek pro snímání obrazu (v případě potřeby zajišťuje vývoj vlastní optiky nebo osvětlení). Ke snímání obrazu používáme jak standardní plošné, tak i řádkové kamery. Vyžaduje-li to situace, je možno realizovat dokonce celou kameru včetně řídící a vyhodnocovací elektroniky (příkladem jsou kamery pro detekci velmi rychlých dějů).

Ke kamerovým systémům dodáváme i další doplňky - jako víceosé manipulátory (které pohybují kamerou nebo výrobkem), další druhy měření nebo kontrol (jiné než kamerové), fotometrická měření (svítivosti) a další. V rámci našich řešení lze realizovat celý poloautomatický či automatický testovací systém, dokonce i stroj provádějící nejen kontrolu, ale i výrobní operace.

Pro snímání využíváme především kamer společnosti The Imaging Source, jejímž jsme výhradním distributorem pro ČR. Nabídka kamer s jejich snímači a rozhraními pokrývá značnou část potřeb zpracování obrazu v průmyslové výrobě. Sortiment nabízeného zboží naleznete v našem eshopu.

Obraz zpracováváme především na platformách PC. Pro zpracování obrazu využíváme podle složitosti a potřeby dané aplikace nástrojů MVTech Halcon či knihovny OpenCV.

Jako příklad některých realizací kamerových kontrol lze uvést třeba kontrolu symbolů na tlačítkách palubní desky automobilu:

Kamerový snímek tlačítka Zobrazení výsledků s nelezenými symboly
Kamerový snímek tlačítka Zobrazení výsledků s nelezenými symboly

Kontrola dílu imobilizéru podle natočení popisu:

 Kontrola typu nálepek: