Cílem kurzu je teoretické a praktické seznámení účastníků se základními programovacími technikami v jazyku VHDL a následná implementace do struktur typu FPGA/CPLD (hradlové pole). Předpokládá se doplnění o funkční / časovou simulaci obvodu. Po absolvování kurzu by měl být každý účastník schopen číst, modifikovat a vytvářet základní konstrukce v jazyku VHDL. Součástí kurzu je zapůjčení vývojové platformy s hradlovým polem, programovací USB kabel, referenční příklady a text vlastních přednášek s místem pro poznámky. Vývojová platforma je zapůjčena po celou dobu trvání kurzu pro účely výuky a tvorbu samostatných prací.

Vstupní znalosti: Základní znalosti logických obvodů a sítí.

Obsah kurzu je možno upravit dle požadavků objednatele - pokročilé techniky návrhu FPGA a periferních zařízení (optimalizace, DDR, QDR, LVDS, JESD204B, Ethernet a další).

1) Úvod do problematiky jazyků HDL

 • Historie vývoje programovacích technik popisujících logické systémy
 • Proč používat HDL jazyky, jejich přínos, výhody a stinné stránky
 • Stručná zmínka o logických obvodech (kombinační a sekvenční logika)
 • Úvod do jazyka VHDL 2019, 2008, 93
 • Základní typy popisů obvodů ve VHDL, hierarchie
  • structural
  • dataflow
  • behavioral
 • Entita
 • Architektura
 • Konfigurace
 • Process
 • Package
 • Podprogramy
 • Atributy
 • Definice signálů, proměnných + základní operace
 • Datové typy
 • Hierarchie a struktura
 • Klíčová slova
 • Simulace
 • Základní operace – příklady a praktické cvičení – strukturální popis

2) Hlubší seznámení s problematikou návrhu obvodů ve VHDL

 • Port - in, out, inout
 • Generic
 • Konstanty
 • Operátory a operandy
  • Logické
  • Relační
  • Aritmetické
  • Ostatní
 • Kombinační logika
  • Multiplexery
  • Dekodéry
  • Enkodéry
  • Latch
 • Sekvenční logika
  • Procesy
  • Klopné obvody
  • Čítač – up/down, enable, preset, reset, synchronní, asynchronní
  • Jiné typy čítačů (BCD, Johnson, Gray)

3) Konečné stavové automaty FSM

 • Úvod - Moore a Mealy
 • Implementace pomocí jednoho, dvou nebo tří procesu
 • Výčtový typ, jeho přetěžování
 • Typy kódování FSM (binární, one-hot, auto, user)
 • Simulace, zhodnocení rozdílů a možnosti nasazení jednotlivých typů v praktických aplikacích
 • Praktická část

4) Pokročilé techniky VHDL I

 • Konverze typů
 • Definování nových typů a subtypů
 • Funkce, procedury, for cykly, generic
 • Packages II
 • Simulace, praktická část

5) Pokročilé techniky VHDL II

 • Komponenty
 • Paměti RAM
 • DCM Bloky a frekvenční syntéza
 • Vstup výstupní buňky – standardy, DDR, LVDS
 • Násobičky
 • Další matematické operace
 • Využití vnitřních zdrojů FPGA a jejich optimalizace
 • Simulace a rozdíly mezi syntézou a simulací

Navazující a rozšiřující moduly (po dohodě libovolné téma)

Procesorová jádra ARM (Řady Zynq, SoC)

 • Konfigurace systému
 • Sběrnice AXI, AXI stream
 • Periferní zařízení
 • Tvorba vlastních periferních zařízení, zápis do paměti

Soft core procesor PicoBlaze

 • Architektura
 • Připojení paměti programu
 • Připojování periferních zařízení
 • Simulace
 • Periferie – sériová linka, řadič LCD displeje, čtení unikátních identifikátorů

Soft core procesor Microblaze

 • Architektura
 • Připojení paměti (BRAM, Flash, SRAM, SDRAM, DDR II, DDR 4 ...)
 • Připojování periferních zařízení
 • Simulace
 • Periferie – sériová linka, řadič LCD displeje
 • Tvorba nových periferních zařízení

Nástroje pro rychlé generování kódu a funkčních bloků

 • Coregen a připojení do struktury VHDL (netlist)
 • Struktury typu FIFO
 • Generovaní goniometrických funkcí
 • Generování DPS funkcí
 • Simulace a praktické experimenty

Časová omezení designu

 • Přechody mezi časovými doménami
 • Metastabilní stavy
 • Setup a hold time
 • Maximální pracovní frekvence
 • Analýza designu, FPGA editor a ChipScope

Používané nástroje a prostředí

 • Xilinx Vivado
 • Xilinx Vivado HLS
 • Altera - Quartus II
 • Lattice - Lattice Diamond
 • Lattice - ispLEVER
 • Mentor Graphics - ModelSim

Pondělí 28. 12. 2020 | vložil/a: Ing. Soběslav Valach